MPEG Video Wizard DVD 5.0.1.111

MPEG Video Wizard DVD 5.0.1.111

Womble Multimedia, Inc. – 13,6MB – Shareware –
ra khỏi 6 phiếu
4 Stars User Rating
The Womble MPEG Video Wizard DVD is the latest MPEG editor with DVD authoring and full AC-3 encoder support, and it includes all the features and functionality of its predecessor --- the MPEG Video Wizard. Whether you are a video professional or a new video enthusiast, we are confident that MVW-DVD will meet all of your needs of MPEG editing and DVD authoring. Some of the main features of Womble DVD are: * Smart Rendering with minimum video re-encoding which leads to fast export speed and maximum quality preservation. * Full AC-3 audio encoder support * Nonstandard video content export which supports HDTV and other non standard DVD video content without video re-encoding or conversion. * Advanced menu authoring with easy to use menu templates; addition of background music to menus; creation of user defined menu templates; selection of menu display for both widescreen and 4:3 formats; and DVD video previewing before writing to a disc.

Tổng quan

MPEG Video Wizard DVD là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Womble Multimedia, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 251 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của MPEG Video Wizard DVD là 5.0.1.111, phát hành vào ngày 06/02/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

MPEG Video Wizard DVD đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 13,6MB.

Người sử dụng của MPEG Video Wizard DVD đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho MPEG Video Wizard DVD!

Cài đặt

người sử dụng 251 UpdateStar có MPEG Video Wizard DVD cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Womble Multimedia, Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản